ΤΕΡΖΗ ΧΑΡΟΥΛΑ

ΚΟΜΒΟΣ Ν.ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310475554, 2310474071
terzibrs@hol.gr