Πρωτιά για την KYMCO Healthcare

Για 3 συνεχή χρονιά η KYMCO Healthcare είναι η πρώτη εταιρεία mobility scooter στο Ηνωμένο Βασίλειο, την μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη.

http://www.kymcohealthcare.com/?q=news/show/17