ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. Λίγα λόγια για μας….

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MOTOTREND S.A.» που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Βρυούλων αρ. 56, με ΑΦΜ 094496688, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και τηλέφωνο επικοινωνίας 2102585991 , δραστηριοποιείται στο χώρο της πώλησης δικύκλου και συναφών προϊόντων και υπηρεσιών διαθέτοντας πανελλαδικά προϊόντα και ανταλλακτικά των εταιρειών KYMCO. Στο πλαίσιο εκπλήρωσης των εταιρικών μας σκοπών, η εταιρεία μας έρχεται σε άμεση επαφή με πλήθος πελατών για πάνω από 50 χρόνια, με προσήλωση στην ικανοποίηση του πελάτη καθώς και στην υποστήριξη μετά τη πώληση των προϊόντων που διαθέτει, διασφαλίζοντας έτσι την αξία αυτών. Με την ίδια προσήλωση και με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της, η εταιρεία μας επιθυμεί να διατηρήσει τη διαφάνεια που διέπει τις σχέσεις μας και σας καλεί να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να διαβάσετε την Ενημέρωση αυτή με την οποία σας παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την πλοήγηση σας στους ιστότοπους της. [https://www.kymco.gr, https://kymcohealthcare.gr ]

2. Τι είναι προσωπικά δεδομένα και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ως προσωπικό δεδομένο εννοείται οιαδήποτε πληροφορία μπορεί να ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα ένα εν ζωή φυσικό πρόσωπο, όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, κινητό), η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) κ.ά.
Ως επεξεργασία εννοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας, είτε απευθείας από εσάς μέσω της ιστοσελίδας είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν.

3.Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε στις ιστοθέσεις μας και πώς τα χρησιμοποιούμε

H Mototrend S.A. ενημερώνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας/χρήστες  που επιθυμούν να πλοηγηθούν σε αυτή, τους πελάτες ή μη που συμπληρώνουν φόρμα επικοινωνίας στους αναφερόμενους ιστότοπους για να επικοινωνήσουν μαζί μας ή να ρυθμίσουν κάποιο service, στους πελάτες που ανανεώνουν ηλεκτρονικά τις εγγυήσεις των οχημάτων τους και στους αντιπροσώπους της Εταιρείας που χρησιμοποιούν τις ιστοθέσεις, ότι μέσω των ιστοσελίδων της https://www.kymco.gr/ ,  https://kymcohealthcare.gr, συλλέγει πληροφορίες σχετικά με όλους εσάς, εάν και μόνο τις παράσχετε, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των ως άνω αιτημάτων σας. Αναλυτικότερα, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • To ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) και τυχόν μήνυμα- σχόλιά σας πάσης φύσεως, όταν εσείς τα καταχωρείτε και τα παράσχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας των ιστοσελίδων μας στο πεδίο «επικοινωνία» των ιστοσελίδων μας προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποιο αίτημα/παράπονο/ερώτημα.

 • To ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο- κινητό, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) όταν εσείς τα καταχωρείτε σε σχετικό πεδίο στην ιστοσελίδα μας https://www.kymco.gr/ για online ρύθμιση ραντεβού για service, και συγκεκριμένα μέσω των επιλογών Service- «κλείσε ραντεβού στο κεντρικό» με σκοπό τον προσδιορισμό συγκεκριμένης συνάντησης για service οχήματος.
 • Το username και το password σας εάν είστε αντιπρόσωπός μας (Συνεργάτης) τα οποία εσείς καταχωρείτε για μετάβαση στην περιοχή “dealers area” μέσω της ιστοσελίδας μας https://www.kymco.gr/ αφού σας έχει δοθεί σχετική πρόσβαση κατά την έναρξη της συνεργασίας μας, με σκοπό την καλή λειτουργία της εταιρείας και την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Το όνομα, το τηλέφωνο και το θέμα επικοινωνίας που καταχωρείτε μέσω φόρμας συμπλήρωσης στην επιλογή «δοκίμασέ το» για εκδήλωση ενδιαφέροντος για οδήγηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων ECV αλλά και μέσω φόρμας συμπλήρωσης στην επιλογή «Σε καλούμε δωρεάν» για άλλα ζητήματα, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο site https://kymcohealthcare.gr.
 • Τη διεύθυνση IP σας, όταν και όποτε προβαίνετε σε περιήγηση στις ιστοσελίδες μας για προστασία από διαδικτυακές απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες.
 • H Mototrend S.A. χρησιμοποιεί στην αναφερόμενη ιστοσελίδα της "cookies" με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Για την Πολιτική Cookies δείτε εδώ.
 • Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση κατά την εγγραφή στο NEWSLETTER για την αποστολή ενημερωτικού υλικού
 • Tον αριθμό πλαισίου του οχήματός σας και τα απαραίτητα στοιχεία για την επιβεβαίωση και ταυτοποίησή σας προς ολοκλήρωση της διαδικασίας επέκτασης της εγγύησής σας, όπως τα καταχωρείτε στη φόρμα επέκτασης εγγύησης στο https://www.kymco.gr/app/ στα πλαίσια εκτέλεσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

4.Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»)

Η Mototrend S.A. δεν επεξεργάζεται κατά βάση ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, εφαρμόζοντας την αρχή της ελαχιστοποίησης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, όπως τούτες προβλέπονται από το ΓΚΠΔ.
Κατ’ εξαίρεση ενδέχεται εσείς να παράσχετε κατά τη συμπλήρωση των πεδίων των ιστοσελίδων μας δεδομένα υγείας προς υποστήριξη κάποιου αιτήματος σας, κατά τη διακριτική σας ευχέρεια και χωρίς να ζητηθεί από εμάς, οπότε και λαμβάνεται σχετική συγκατάθεση από εσάς για την επεξεργασία τους αποκλειστικά για το σκοπό της ικανοποίησης του εκάστοτε σχετικού αιτήματός σας. Γίνεται μνεία ότι η προσκόμιση από εσάς τέτοιας φύσεως δεδομένων δεν είναι απαραίτητη για εμάς για την εξυπηρέτηση των κύριων σκοπών των δραστηριοτήτων μας.

5.Ποια η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας

Όσον αφορά στην νομική βάση της εκάστοτε επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, η Mototrend S.A. επεξεργάζεται νόμιμα τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για συγκεκριμένους σκοπούς και ειδικότερα με τις εξής νομικές βάσεις:

 1. όταν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της συμβατικής μας σχέσης (π.χ πώληση, ρύθμιση service) και την ορθή εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων,
 2. όταν απαιτείται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις έννομες υποχρεώσεις της
 3. όταν απαιτείται για την επιδίωξη εννόμων συμφερόντων της Mototrend S.A.
 4. σύμφωνα με την προηγούμενη συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει, εφόσον η επεξεργασία δε θεμελιώνεται σε κάποια από τις ως άνω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας (πχ για αποστολή newsletter).

6.Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Mototrend S.A. σεβόμενη την ιδιωτικότητα των επισκεπτών/χρηστών των ιστοσελίδων της, δεν διαβιβάζει σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει από τις ιστοθέσεις της. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν κατά τη συνεργασία μας οι εξουσιοδοτούμενοι για τον εκάστοτε σκοπό εργαζόμενοι της Εταιρείας μας, υπό καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.
Ακολούθως, η Mototrend S.A. ενδέχεται να διαβιβάσει/γνωστοποιήσει σε τρίτα νομικά πρόσωπα εντός της Ε.Ε., στα οποία έχει αναθέσει μερικώς ή ολικώς τη για λογαριασμό της εκτέλεση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (Εκτελούντες την Επεξεργασία), για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως επί παραδείγματι την υποστήριξη των ιστοσελίδων μας, και αποθήκευση δεδομένων στα πλαίσια της βέλτιστης δυνατής εξυπηρέτησής σας, με τους οποίους η Mototrend S.A. διασφαλίζει την σύμφωνη με τον Κανονισμό ΓΚΠΔ επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβάσεων και σχετικούς ελέγχους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28). Επίσης η Εταιρεία διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τυχόν δημόσιες υπηρεσίες και φορείς όταν αυτό προβλέπεται βάσει νόμου.

7.Πόσο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Η Mototrend S.A. διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και την Πολιτική Διατήρησης που διαθέτει, ειδικότερα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, για όσο απαιτεί ο σκοπός της εκάστοτε επεξεργασίας, για όσο ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για όλη τη χρονική διάρκεια της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης και των επιμέρους συμβατικών της δεσμεύσεων. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζουμε ως μέγιστο διάστημα διατήρησης τα είκοσι (20) έτη (Γενική Παραγραφή αξιώσεων) με δυνατότητα παράτασης του ως άνω χρόνου σε περίπτωση έγερσης οιασδήποτε μορφής αξίωσης ή εκκρεμούς δικαστικής διαμάχης ή ένδειξης ελέγχου από δημόσιες αρχές. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.
Σε περίπτωση που έχετε δώσει την συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται κατά τα ανωτέρω, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, με απλή δήλωση ανάκλησης, η οποία θα απευθύνεται στη Mototrend S.A. μέσω συμπλήρωσης εντύπου άσκησης δικαιωμάτων ή επιλογής του unsubscribe ή με άλλο μέσο, δίχως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με την πορεία ικανοποίησης του αιτήματός σας. Ιδίως σχετικά με την αποστολή newsletter, σε κάθε περίπτωση, σας παρέχεται το δικαίωμα απεγγραφής – unsubscribe όπως αναφέρθηκε, σε κάθε newsletter που λαμβάνετε από την Εταιρεία μας.
Ως προς τη διατήρηση των cookies που συλλέγονται κατά την περιήγηση σας στις ιστοσελίδες μας δείτε εδώ.

8.Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι προσωπική μας υπόθεση

Η Mototrend S.A. μεριμνά για τη λήψη επαρκών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρ. 32 ΓΚΠΔ. Διαθέτει σχετικές Πολιτικές και τηρεί εν γένει τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του ΓΚΠΔ (άρ. 5 ΓΚΠΔ), προς εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας. Ενδεικτικά, υφίσταται εγκαταστημένο στην πληροφοριακή υποδομή Antivirus, Firewall για την προστασία των υποδομών από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, κρυπτογράφηση βάσεων δεδομένων, τακτική ενημέρωση των λειτουργικών συστημάτων των πληροφοριακών αγαθών, access matrix (διαβαθμισμένη πρόσβαση ανά ομάδα χρηστών), αξιολόγηση ευπαθειών για την διασφάλιση των απαραίτητων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων, τηρούνται αντίγραφα ασφαλείας και εφαρμόζονται σχετικές Πολιτικές εντός της Εταιρείας για την ηλεκτρονική και φυσική ασφάλεια της υποδομής και την προστασία των δεδομένων.
Ειδικότερα όσον αφορά τις ιστοσελίδες της, η Mototrend S.A. εφαρμόζει στις ιστοσελίδες της το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση, μέσω του οποίου ενισχύεται ασφάλεια κατά την μετάδοση δεδομένων στο διαδίκτυο.

9.Τα Δικαιώματα σας και πώς να τα ασκήσετε

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των δεδομένων των φυσικών προσώπων (ΕΕ 679/2016), ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης, ανακοίνωσης και πληροφόρησης για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Ενημέρωση).
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον τα επεξεργάζεται η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15 ΓΚΠΔ). Η Εταιρεία θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος.
 3. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
 4. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για την τήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εκλείπει ο σκοπός της επεξεργασίας αλλά δεν ενδείκνυται η διαγραφή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
 6. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. (άρ. 20 ΓΚΠΔ).
 7. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας (άρθρο 21) και ειδικότερα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (άρθρο 22).
 8. Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ) οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση. Αν επιθυμείτε διαγραφή από την λίστα αποστολής newsletter κάντε κλικ στο κάτω μέρος κάθε newsletter όπου υπάρχει σχετική σημείωση (unsubscribe).
 9. Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr ).

10.Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kymco.gr ή με επιστολή στη διεύθυνσή μας Βρυούλων 56, Νέα Φιλαδέλφεια, ΤΚ 14341, Αθήνα, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχουμε εδώ.
Τα σχετικά αιτήματα σας θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της Εταιρείας να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας.
Τα ως άνω δικαιώματα θα εξετασθούν με τη συμπλήρωση και αποστολή του σχετικού εντύπου άσκησης δικαιωμάτων, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και υπό τις ρητές οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.
Η Mototrend S.A. θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός ενός μήνα από την ημερομηνία επίκλησης / άσκησης του κατά περίπτωση δικαιώματος εκ μέρους σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών.
Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα σας ενημερώσει σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας εντός ενός μήνα από την υποβολή του.

11.Ειδικότερες δηλώσεις Mototrend S.A.

 1. Δηλώνει ότι δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών.
 2. Δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.
 3. Δηλώνει ότι δεν λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 4. Δηλώνει ότι η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί/επικαιροποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. O επισκέπτης θα ενημερώνετε για όλες τις σημαντικές αλλαγές, ενώ κάθε φορά στο site θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοση. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης της ιστοσελίδας οφείλει να ενημερώνεται και να ανατρέχει τακτικά στην παρούσα πολιτική.
 5. Ο επισκέπτης δύναται να ενημερωθεί για τη χρήση των Cookies που χρησιμοποιούνται στους ιστότοπους για τους οποίους υπεύθυνη επεξεργασίας είναι η Mototrend S.A και τι πληροφορίες συλλέγονται μέσω αυτών στην αντίστοιχη πολιτική Cookies που είναι αναρτημένη στις ιστοθέσεις μας εδώ.
 6. Για τους πελάτες της εταιρείας μας έχουμε αναρτήσει ειδική Πολιτική Ενημέρωσης εδώ.
 7. Για τους Συνεργάτες της εταιρείας μας έχουμε αναρτήσει ειδική Πολιτικής Ενημέρωσης εδώ.

12. Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

Mototrend S.A.
Διεύθυνση: Βρυούλων 56, Νέα Φιλαδέλφεια, ΤΚ 14341, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2102585991
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@kymco.gr
Websites : https://www.kymco.gr/ , https://kymcohealthcare.gr

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή):

Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600
Fax: +30 2106475628
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr